Το φυτώριο μας διαθέτει τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Πτυχιούχος Αρχιτέκτων τοπίου είναι στην διάθεση σας, για να αναλάβει τον σχεδιασμό: κήπου, πλατείας, δενδροστοιχιών, πάρκων, πράσινων στεγών και κάθετων κήπων. Επίσης παρέχουμε μελέτες αποκατάστασης καμένων περιοχών και λατομείων, διαμόρφωσης πρανών και των σχετικών μικρών τεχνικών έργων για όλα τα ανωτέρω .