Α/ΑΦΩΤΟΕΙΔΟΣΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΜΕΓΕΘΟΣΥΨΟΣ (m)
1ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΥΣ Juniperus communisΓΛ. 180,50
2ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΡΕΣΤ Cupressus macrocarpa “Goldcrest”ΣΑΚ. 251,00
3ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΡΕΣΤ Cupressus macrocarpa “Goldcrest”ΓΛ. 181,00
4ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΡΕΣΤ Cupressus macrocarpa “Goldcrest”ΓΛ. 221,50
5ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ               Pinus pineaΣΑΚ. 251,00
6ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ               Pinus pineaΓΛ. 221,50
7ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΑΡΙΖΟΝΑ Cupressus arizonicaΣΑΚ. 251,50
8ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΑΡΙΖΟΝΑ Cupressus arizonicaΓΛ. 222,00
9ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ    Cupressus sempervirensΣΑΚ. 211,00
10ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ    Cupressus sempervirensΓΛ. 221,50
11ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ    Cupressus sempervirensΓΛ. 222,00
12ΛΕΥΛΑΝΤΙ           Cupressocyparis leylandiiΣΑΚ. 251,50
13ΛΕΥΛΑΝΤΙ           Cupressocyparis leylandiiΓΛ. 222,00
14ΛΕΥΛΑΝΤΙ           Cupressocyparis leylandiiΓΛ. 181,50
15ΠΕΥΚΑPinus halepensisΣΑΚ. 210,50
16ΠΕΥΚΑPinus halepensisΣΑΚ. 251,50
17ΠΕΥΚΑPinus halepensisΓΛ. 221,50
18ΠΕΥΚΑPinus halepensisΓΛ. 222,00
19ΤΟΥΓΙΑ ΝΑΝΑ            Thuya “Aurea Nana”ΓΛ. 220,50