Α/ΑΦΩΤΟΕΙΔΟΣΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΜΕΓΕΘΟΣΥΨΟΣ (m)
1ΠΙΤΣΑΡΔΙΑWashingtonia robustaΓΛ. 221,50
2ΠΙΤΣΑΡΔΙΑWashingtonia robustaΓΛ. 312,50
3ΠΙΤΣΑΡΔΙΑWashingtonia robustaΓΛ. 403,50
4ΦΟΙΝΙΚΑΣPhoenix canariensisΓΛ. 221,50
5ΦΟΙΝΙΚΑΣPhoenix canariensisΓΛ. 312,50
6ΦΟΙΝΙΚΑΣPhoenix canariensisΓΛ. 403,50
7ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ EXCELSA Chamaerops excelsaΓΛ. 241,00
8ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ EXCELSA Chamaerops excelsaΓΛ. 311,50
9ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ EXCELSA Chamaerops excelsaΓΛ. 402,00
10ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ  HUMILIS   Chamaerops humilisΓΛ. 221,00
11ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ  HUMILIS   Chamaerops humilisΓΛ. 311,50