Ζώνη Α’

Είδη πιο ανθεκτικά στην αλμύρα.

Ζώνη Β’

Είδη ανθεκτικά στον θαλασσινό αέρα.

Ζώνη Γ’

Είδη λιγότερο ανθεκτικά τα οποία απαιτούν προστασία από φυσικά ή τεχνητά μέσα.

Ζώνη Α'

Λατινική ονομασία

Yucca
Agave
Tamarix

Κοινή ονομασία

ΓΙΟΥΚΑ
ΑΘΑΝΑΤΟ
ΑΛΜΥΡΙΚΙ

Λατινική ονομασία

Euonymus
Myoporum
Cistus

Κοινή ονομασία

ΕΥΩΝΥΜΟ
ΜΥΟΠΟΡΟ
ΚΙΣΤΟ

Ζώνη Β'

Λατινική ονομασία

Escallonia
Gynerium
Spartum junceum
Polygala
Morus platanifolia
Dracaena (Cordyline)
Populus
Hippophae
Casuarina
Phormium
Eucalyptus
Cupressocyparis
Ailanthus

Κοινή ονομασία

ΕΣΚΑΛΟΝΙΑ
ΓΚΥΝΕΡΙΟ
ΣΠΑΡΤΟ
ΠΟΛΥΓΑΛΑ
ΜΟΥΡΙΑ
ΔΡΑΚΑΙΝΑ
ΛΕΥΚΑ
ΙΠΠΟΦΑΕΣ
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ
ΦΟΡΜΙΟ
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
ΛΕΫΛΑΝΤΙ
ΑΪΛΑΝΘΟΣ

Λατινική ονομασία

Mirsyne
Myrtus
Teucrium
Eleagnus
Phylirea
Pistacia
Sophora
Pinus
Platanus
Salix
Scinus molis
Chamaerops humilis
Limoniastrum sp.

Κοινή ονομασία

ΜΥΡΣΙΝΗ
ΜΥΡΤΙΑ
ΤΕΥΚΡΙΟ
ΕΛΑΪΑΓΝΟΣ
ΦΥΛΙΡΕΑ
ΣΧΙΝΟΣ
ΣΟΦΟΡΑ
ΠΕΥΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΙΤΙΑ
ΨΕΥΔΟΠΙΠΕΡΙΑ
ΧΑΜΕΡΟΠΑΣ
ΛΙΜΟΝΙΑΣΤΡΟ

Ζώνη Γ'

Λατινική ονομασία

Eleagnus ebbingei
Hebe (Veronica)
Rosmarinus
Phoenix
Washingtonia
Ficus repens
Grevillea
Juniperus
Hedera
Arbutus unedo
Ceratonia
Olea europaea

Κοινή ονομασία

ΕΛΑΪΑΓΝΟΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗ
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ
ΠΙΤΣΑΡΔΙΑ
ΦΙΚΟΣ
ΓΡΕΒΙΛΕΑ
ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΥΣ
ΚΙΣΣΟΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΟΥΠΙΑ
ΕΛΙΑ

Λατινική ονομασία

Laurus nobilis
Lavandula
Nerium
Bambusa
Albizia
Punica granatum
Bougainvillea
Acacia dealbata
Acacia sempreflorens
Tilia
Cedrus deodara

Κοινή ονομασία

ΔΑΦΝΗ
ΛΕΒΑΝΤΙΝΗ
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ
ΜΠΑΜΠΟΥ
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
ΡΟΔΙΑ
ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑ
ΜΙΜΟΖΑ
ΜΙΜΟΖΑ
ΤΙΛΙΟ (ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ)
ΚΕΔΡΟΣ ΝΤΕΟΝΤΑΡΑ